Vrijdag 30 november 2018

Fioretti wint provinciale onderwijsprijs met project Transparant

VEGHEL - Op donderdag 29 november vond in het provinciehuis in Den Bosch de uitreiking plaats van de onderwijsprijs Noord Brabant. Het Fioretti College presenteerde het project ‘Transparant’, waarbij leerlingen buiten school in duo's schilderen en tegelijkertijd werken aan hun communicatieve en sociale vaardigheden. Dat gebeurt onder de bezielende leiding van beeldend kunstenaars Geert van de Vorstenbosch en Jolanda van Doorn. De jury was buitengewoon enthousiast over dit project en kende het Fioretti College de eerste prijs toe in de categorie voortgezet onderwijs. Dat betekent dat de school de provincie mag vertegenwoordigen tijdens de uitreiking van de Nationale Onderwijsprijs op 27 maart in Leiden. Hieronder leest u het juryrapport.

Veilige omgeving
Leerlingen van vmbo en praktijkonderwijs werken aan hun sociale vaardigheid en leren zichzelf beter kennen door in duo's te schilderen. Doordat men steeds samen aan een thematisch kunstwerk werkt, ontstaan er telkens andere gesprekken. De omgeving (een schilderatelier buiten school) en de begeleiding (twee beeldend kunstenaars) zorgen voor een veilige omgeving. Tien weken lang komen leerlingen één keer per week voor een sessie naar 'De Schets'. De verwijzing van leerlingen naar het project is intussen volledig ingebed in de ondersteuningsstructuur van het Fioretti College.

Sociale vaardigheden
Van leerlingen wordt op school en daarbuiten nogal wat verwacht: persoonlijkheid, relaties ontwikkelen, zelfontplooiing, samenwerken. Om dat te bereiken is sociaal vaardig gedrag nodig. Het is erg origineel om via kunst leerlingen sociaal vaardiger te maken. ‘Transparant’ is een ondersteuningsaanbod voor leerlingen die ‘onhandig’ opereren in het sociale verkeer. Het is heel anders dan veel andere programma's, waarin vooral gepraat wordt in een groep of kring. Leerlingen ontmoeten elkaar (belangrijk: buiten de school), leren elkaar kennen en leren zichzelf kennen.

Opbrengsten
Het project heeft zijn waarde meer dan bewezen. Al sinds 2009 loopt het in de huidige vorm. In basis, zoals de school aangeeft, is men al in 2004 gestart. Maar het project is ook voortdurend in beweging. Door de jaren heen is het project regelmatig geëvalueerd en als gevolg daarvan geëvolueerd tot wat het nu is. Leerlingen die meedoen zijn beter aanspreekbaar, zelfbewuster en voelen zich meer verbonden met anderen, die vaak een heel andere culturele achtergrond hebben. Ze weten uitstekend te verwoorden wat voor hen de betekenis is geweest van het samen schilderen.

Overdraagbaarheid
Binnen Veghel is het project ‘Transparant’ en daarmee het ondersteuningsaanbod al overgedragen naar de tweede school voor voorgezet onderwijs (havo-vwo). Dat laat zien dat het initiatief heel goed overdraagbaar is, ook naar andere schooltypes.


Heb jij de KijkOp App al? Download nu gratis voor iOS of Android.

 

Deel bericht:

Reacties

Log in of registreer nu om te kunnen reageren!

Winkels, horeca en bedrijven

Aanbiedingen van winkels, horeca en bedrijven

Berichten van verenigingen en ideële organisaties