Woensdag 11 april 2018

Jan Kerkhof nieuwe voorzitter monumentencommissie Meierijstad

Meierijstad - Gemeente Meierijstad heeft een nieuwe Monumentencommissie ingesteld voor Meierijstad. Gelijktijdig wordt eervol ontslag verleend aan de leden van de afzonderlijke monumentencommissies van de voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Jan Kerkhof wordt de nieuwe voorzitter.

De Erfgoedwet en Monumentenwet schrijven voor dat een college van burgemeester en wethouders zich laat adviseren door een onafhankelijke commissie. Dat geldt bij omgevingsvergunningen die aangevraagd worden voor gebouwde of archeologische rijks-of gemeentemonumenten. In 2021 wordt de Omgevingswet echter van kracht; het monumenten- en erfgoedbeleid wordt daar onderdeel van. Daarom is voor de overbruggingsperiode bij de samenstelling van de nieuwe commissie gebruikt gemaakt van de schat aan bestaande ervaring en deskundigheid die al opgebouwd was in de voormalige gemeenten. Het merendeel van de leden vervulden eenzelfde functie al in Schijndel, Sint-Oedenrode of Veghel. Voor héél bijzondere kennis, die maar af en toe nodig is, kan de commissie voortaan op afroep samenwerken met een deskundige uit een pool van experts.

Parels van Meierijstad
Bij de samenstelling is erop gelet dat de noodzakelijke kennis en kwaliteiten in de vereiste disciplines binnen de monumentencommissie beschikbaar zijn. Daarmee legt het College een stevige basis voor een duurzame instandhouding van cultuurhistorisch waardevolle objecten binnen Meierijstad. Wethouder Van den Bogaard: “We hebben veel pareltjes in de verschillende kernen van Meierijstad en daar moeten we heel zuinig op zijn; ze bepalen immers niet alleen de historische kwaliteit van het straatbeeld, maar het zijn ook de zichtbare dragers van onze identiteit en geschiedenis.”

Samenstelling 
De nieuwe voorzitter wordt Jan Kerkhof uit Boerdonk. Hij heeft een grote politiek-bestuurlijke ervaring, veel ervaring in erfgoedorganisaties en als voorzitter van adviescommissies. Andere leden zijn gevraagd omdat zij bijv. vooral veel kennis hebben van de lokale geschiedenis van de kernen, heemkunde, architectuur & bouwtechniek, historische geografie en stedenbouw of welstand. Binnenkort neemt het college afscheid van de leden van de voormalige monumentencommissies én wordt de nieuwe Monumentencommissie geïnstalleerd. Henk Prins, voorzitter Platform Erfgoed Meierijstad, was betrokken bij de keuze van de nieuwe voorzitter: “Jan staat bekend als een echte verbinder en heeft zijn kwaliteiten ruimschoots bewezen én is beschikbaar. Ik heb er alle vertrouwen in dat de advisering over monumenten en erfgoed in Meierijstad onder leiding van Jan in goede handen is. En velen met mij.”

 


Heb jij de KijkOp App al? Download nu gratis voor iOS of Android.

 

Deel bericht:

Reacties

Log in of registreer nu om te kunnen reageren!

Winkels, horeca en bedrijven

Aanbiedingen van winkels, horeca en bedrijven

Berichten van verenigingen en ideële organisaties