Woensdag 11 april 2018

Meer mogelijkheden in wijk de Bolst in Erp

Erp - Het College van Meierijstad wil een andere koers varen voor de nieuwe woonwijk de Bolst in Erp. Een andere verkaveling moet beter aansluiten bij de huidige woningmarkt. Daarom stelt zij een wijziging van het bestemmingsplan voor.

In 2007 heeft de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Veghel het bestemmingsplan ‘Bolst’ vastgesteld. Daarmee was de weg vrij voor de realisatie van een nieuwe woonwijk in Erp met woningen en een multifunctioneel gebouw. De wijk Bolst is nog steeds in aanbouw. Sinds 2007 is de woningmarkt echter behoorlijk veranderd. In de huidige markt blijkt er behoefte aan meer diversiteit in woningtypen én meer flexibiliteit om beter in te kunnen spelen op de actuele vraag. Daarom is een nieuwe stedenbouwkundige schets opgesteld. Uitgangspunt was een meer speelse, organische verkaveling met meer ruimte voor groen. Via het park worden de oude wijk en de nieuwe wijk met elkaar verbonden. De wijk sluit zo ook beter aan bij de dorpse kern Erp en de woonbehoefte van Erp. Het bestemmingsplan uit 2007 bood niet de ruimte om de nieuwe stedenbouwkundige verkaveling mogelijk te maken, daarom wordt het bestemmingsplan gewijzigd.

Bouwstroom blijft op gang
De eerste fase, die onder het oude bestemmingsplan viel, is bijna gereed. Het nog te ontwikkelen deel krijgt de bestemming ‘woongebied’; er wordt gefaseerd ontwikkeld zodat per fase kan worden gekeken waar op dat moment vraag naar is. Het is nu tijd om het bestemmingsplan in procedure te brengen. Dat is nodig om aaneengesloten door te kunnen ontwikkelen en geen periode van stilstand te krijgen.

Beeldkwaliteit van de Bolst
Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsvisie opgesteld. Dat draagt er toe bij dat de gemeente de grip houdt op wat er gebouwd wordt. Doel is voldoende vrijheid bieden, maar tegelijk de samenhang en de ruimtelijke kwaliteit van de wijk goed borgen.

Voor het nieuwe bestemmingsplan is nauw samengewerkt met dorpsraad Erp, de omwonenden en belanghebbenden van de woonwijk. Het ontwerpbestemmingsplan wordt binnenkort ter inzage gelegd. De verwachting is dat de gemeenteraad er in het najaar 2018 een besluit over neemt.

 

 


Heb jij de KijkOp App al? Download nu gratis voor iOS of Android.

 

Deel bericht:

Reacties

Log in of registreer nu om te kunnen reageren!

Winkels, horeca en bedrijven

Aanbiedingen van winkels, horeca en bedrijven

Berichten van verenigingen en ideële organisaties