Vrijdag 7 september 2018

Pilot Keldonk krijgt vervolg in heel Meierijstad

KELDONK - Op korte termijn gaan medewerkers van de gemeente Meierijstad in de verschillende kleine kernen met woningzoekenden zélf in gesprek over hun woonbehoefte. Op deze manier wil zij beter zicht krijgen op de concrete behoefte in elke kern voor de korte termijn. Een proef op deze basis in Keldonk is afgelopen maand succesvol verlopen.

Eerder heeft het college aangegeven de focus te willen leggen op het daadwerkelijk realiseren van woningbouwplannen die beter aansluiten bij de huidige en toekomstige woningbehoefte. Om die laatste beter te leren kennen is ook gekozen voor een andere aanpak, aanvullend op prognoses en op ‘het gevoel’. In deze aanpak worden inwoners uitgedaagd hun woningbehoefte scherp te formuleren. Het is een intensieve methode waarbij in groepen met een gespreksleider gewerkt wordt. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor ‘eigen’ inwoners met een woonwens, maar óók op mensen van elders die in de betreffende kern willen gaan wonen. Doel is te komen tot een gedragen beeld van wat de woningbehoefte in die kern voor pakweg de komende 5 jaar is. Mensen die verwachten binnen vijf jaar naar of binnen een van de 10 kleinere kernen te willen verhuizen, kunnen zich melden bij de betreffende dorpsraad van die kern om daar de bijeenkomst bij te wonen.

Rol dorpsraden
De dorpsraden organiseren zelf de bijeenkomst, de gemeente ondersteunt hen daarbij. “We zijn erg te spreken over de samenwerking met de dorpsraden in dit traject. In Keldonk heeft de dorpsraad zich écht ingespannen om veel woningzoekenden te enthousiasmeren deel te nemen aan de bijeenkomst. En dat heeft zich vertaald in een goed beeld van hun woonwensen”, aldus wethouder Eus Witlox. Afgelopen woensdag zijn de ervaringen met en de resultaten van de pilot gedeeld met vertegenwoordigers van de andere dorpsraden. Inmiddels hebben alle dorpsraden positief gereageerd op de uitnodiging dit ook in hun eigen dorp te doen. De verwachting is dat alle bijeenkomsten dit najaar afgerond zijn en het totale plaatje aan concrete woonwensen op de korte termijn duidelijk is..


Heb jij de KijkOp App al? Download nu gratis voor iOS of Android.

 

Deel bericht:

Reacties

Log in of registreer nu om te kunnen reageren!

Winkels, horeca en bedrijven

Aanbiedingen van winkels, horeca en bedrijven

Berichten van verenigingen en ideële organisaties