Dorpsraad Eerde

 

Met ingang van 1 januari 2017 is Eerde ingedeeld bij de gemeente Meierijstad, samen met de kernen Boerdonk, Boskant, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart.

De stichting Dorpsraad Eerde is in 1994 uit de stichting Eerdse belangen ontstaan op verzoek van de toen nog gemeente Veghel. Werken in een netwerk van dorps- en wijkraden. De hoofddoelstelling van de Dorpsraad is het bevorderen van de leefbaarheid van de kern Eerde binnen de gemeente Meierijstad in de ruimste zin des woords.

De dorpsraad is niet verbonden aan enige politieke richting en probeert zich zo neutraal mogelijk op te stellen. Het bestuur bestaat uit ten minste 5 en maximaal 9 personen.  De samenstelling is zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenstelling van de bevolking van Eerde.

Door het gemeentebestuur van Meierijstad wordt de dorpsraad gevraagd namens de dorpsbewoners mee te denken en mee te praten over de beleidsontwikkeling terzake de eigen woon- en leefomgeving. Verder kan de dorpsraad gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente over alle zaken die betrekking hebben op de leefbaarheid van Eerde.

Wilt u meer weten over het hart van Meierijstad? Bekijk dan gerust onze site: https://eerde-meierijstad.nl

Contact

Dorpsraad Eerde
Abenhoefweg 5a
5466 RN Eerde
tel: 0413 341 052
e-mail: dorpsraad@eerde-meierijstad.nl
Website: www.eerde-meierijstad.nl

 

Aanbiedingen

Winkels, horeca en bedrijven