ZTV

 

In 1984 gebeurde het en werd het nieuw Jeugdcentrum in gebruik genomen. Hiermee  beschikte Zijtaart na vele jaren weer over een accommodatie voor toneel uitvoeringen. Op de nieuwjaarsreceptie op 4 januari 1985 nam Piet van den Hurk het initiatief om te komen tot een toneelgezelschap. Met  Annie vd Berkmortel en Mientje vd Tillaart vormde Piet van den Hurk een voorbereidingscommissie.  Op 25 februari werd de eerste vergadering met dertig aanwezigen gehouden en was de oprichting van de Zijtaartse  Toneel Vereniging een feit. 

Op dit moment telt de groep 35 spelende leden. Daarnaast is er een geweldige groep enthousiaste vrijwilligers,die zorgen voor de technische faciliteiten.

Alle decors worden in eigen productie  ontworpen en gefabriceerd wat zorgt voor een geweldige sfeer.

ZTV mag zich verheugen in de warme belangstelling van de vele toeschouwers die er voor zorgen dat al jaren lang alle voorstellingen goed bezocht worden.

Contact

ZTV
Zijtaart
e-mail: zijtaartsetoneelvereniging@outlook.com

 

Aanbiedingen

Winkels, horeca en bedrijven